HK Hall OÜ on Eesti ettevõte

Omame varsti 20 aastast valdkonna kogemust. Oleme kliendi jaoks alati olemas ja lahendame tekkinud küsimused kiirelt. Oleme suurim pop-up-liuväljade haldamise kogemusega ettevõte Eestis. Meie eesmärk on pakkuda positiivset elamust jääl. Teenuse osutamisel lähtume kliendi soovidest ja reaalsetest vajadustest. Pakume uuenduslikke ja ajakohaseid lahendusi. Turvalisuse tagamine liuväljadel on meie prioriteet.

Kui tunned suuremat huvi liuvälja rajamise vastu, siis tutvu Uisupargi rajamise workshopiga: https://uisupark.ee/uisupargi-rajamise-workshop/

Miks rajada liuväli ja milliseid probleeme sellega lahendame?

Meie missioon on aidata kaasa hea energiaga linnakuvandi loomisele, mis loob väärtust nii kohalikule elanikule, koolidele kui ka linna külalistele. Oma tööd tehes tunneme, et muudame linnaruumi atraktiivsemaks, toome inimesi koos pere, sõprade ja töökaaslastega liikuma ning positiivseid emotsioone kogema.

Lapsed ei liigu piisavalt
Maailma terviseorganisatsiooni andmetel on 81 protsenti 11.–17.-aastastest noortest füüsiliselt väheaktiivsed.

Tubased ja ekraani taga
Lapsed tegelevad tubaste tegevustega, sest tihti on ka lastevanematel nii mugavam. Telefoni, arvuti ja teleri ees kulutatakse aega üle kahe tunni päevas.

Füüsiliselt nõrgad ja oht rasvumisele
Ainult viiendik Eesti lapsi liigub piisavalt. Eestis tehtud uuringud näitavad, et laste liikumisaktiivsus on isegi väiksem kui täiskasvanutel. 80 protsenti õpilasi liigub päevas vähem kui tund aega.

Mida pakub UISUPARK?

 • Garanteeritud talverõõmud kuni neljaks kuuks.
 • Lastele talvine väljas liikumise võimalus – kooliprogrammi osa.
 • Kogukonna talviste sündmuste toimumise koht.
 • Uisutamine on liikumisharrastus kõigi jaoks.

Millist elukeskkonda me soovime?

 • Võimalusi liikumiseks ja vaba aja sisustamiseks.
 • Mitmekülgset elukeskkonda.
 • Tagada lastele võimaluste rohke kasvukeskkond ja lapsepõlv.
 • Turvalist kogukonda, ühiseid tegevusi ja kaasatust.

Miks liigutakse vähe?

 • Eestis on palju pimedat, niisket ja külma aega.
 • Nauditavat talveidülli on vähe.
 • Talvel on vähe liikumisvõimalusi.
 • Ilm ei kutsu õue.

*Pop-up-uisupark vs jäähall väärtuste võrdlus

Finantsidest: jäähalli ehitus on kümneid kordi kallim uisupargist. Jäähalli finantseerimine on seejuures jäik ja suurte amortisatsioonikuludega, samas on uisuparki võimalik teenusena sisse osta. Jäähalli puhul on jooksvad kulud 12 kuud võrrelduna nelja kuuga uisupargi puhul.
Asukoht: pop-up-liuväli on rajatud Eiffeli torni ja Rockefelleri keskusesse, jäähall asub tavaliselt äärelinnas.
Sihtgrupp:uisupark koondab unikaalseid kasutajad (sh turiste), jäähallil on väga palju korduvkasutajad.
Riskid: Jäähalli puhul kordades suuemad kui uisupargi puhul.
Panus elukeskkonda: Uisupargi puhul mitmekülgsem, kuna asukoht atraktiivsem ja haarab laiemat sihtgruppi.

Mida UISUPARK sisaldab?

Uisupargi meeskonnal on varsti 20.-aastane valdkonna kogemus. Seega teame täpselt, mida on vaja liuvälja haldamiseks. Meie poolt pakutav teenus sisaldab kõiki vajalikke komponente.

Liuvälja paigaldamine

 • Ehitustööd
 • Tehniline ala
 • Külmutusseadmed
 • Külmaine
 • Valveseadmed
 • Valgustus
 • Väljaku piirded
 • Transport ja ladustamine

Teenuse- ja liuvälja ala

 • Uisulaenutus (sh mööbel)
 • Kassasüsteemid
 • Uisud, kiivrid ja uisutamise abivahendid
 • Broneerimissüsteem koolidele
 • Seadistatud koduleht
 • Jäähooldustehnika
 • Tehniline ala
 • Muusikasüsteem

Riskide maandamine

 • Võtmed kätte lahendus
 • Vajaduste kaardistamine
 • Optimaalse lahenduse pakkumine
 • Konsultatsioon ja nõustamine
 • Kindlustus

Liuvälja rajamise ABC

Kõige tähtsam on kohaliku elu edendajate tahe rajada oma piirkonda pop-up-liuväli. Järgnevalt oleme kirja pannud liuvälja rajamise kuus kõige olulisemat etappi.

Asukoht

Liuväljale tuleb leida atraktiivne asukoht, sest see tagab suurima võimaliku külastuse – linna keskväljak on selleks ideaalne paik. Liuvälja asukoha heaks näitedeteks on Rockefeller Center New Yorgis või Eiffeli torn Pariisis.

Vajaduste kaardistamine

Enne liuvälja tellimist aitame kliendil välja töötada kõige optimaalsema lahenduse. Konsulteerime tehniliste tingimuste osas ning anname nõu haldamis- ja finantseerimismudeli väljatöötamisel.

Hanke protsess

Pakume kliendile toimivat ja terviklikku kontseptsiooni ehk täisvalmislahendust. Sellega anname riskivastutuse lepinguga tööde teostajale, nii et kohalik omavalitsus saab tegeleda oma põhiülesannetega. Soovitame liuväljahanke ettevalmistamiseks varuda aega umbes üks aasta.

Pop-up-liuvälja ehitus

Uisuplatsi avamisele eelneb seitsmepäevane montaažiperiood, mille käigus paigaldatakse kogu vajalik inventar ja valmistatakse ette jääväljak. Hästi teostatud montaažitööd on eelduseks edukale liuvälja haldusele ja võimalikult pikale hooajale.

Haldamine

Uisuplatsi igapäevaseks juhtimiseks on vaja manager-tüüpi eestvedajat. Kohalik omavalitsus võib delegeerida haldamise allasutusele, kohalikule spordiklubile või ettevõtjale. Hooaja jooksul peab arvestama ligemale 2000 mehitatud töötunniga.

Varustuse ladustamine

Hooaja lõppedes tuleb teostada jääväljaku demontaaž, mis kestab seitse kuni kümme päeva. Kogu inventar on vaja transportida ja ladustada. Eesmärk on võimalikult kiirelt hooaja eelne olukord taastada.

Koostööpartnerid meist

Täname oma koostööpartnereid usalduse eest.

Tarmo Sulg

Ameti juhataja asetäitja Tallinna Kommunaalamet

Harju tänava liuväli on hea näide avaliku ja erasektori koostööst. Usume, et Harju tänava liuväli vanalinnas on ainulaadne, väärtustab oluliselt linnaruumi ja aitab luua hea energiaga linna kuvandit. Atraktiivne ja hea kvaliteediga liuväli on muutunud enesestmõistetavaks ning võimaldab pakkuda iga ilmaga uisutamisteenust nii elanikele, linna külalistele kui ka Tallinna koolide õpilastele. Tasuta jääkasutuse võimaldamisega on Tallinna koolide külastuste arv kasvanud 13. aastaga üle kümne korra, küündides juba 27 000+ õpilaseni hooaja kohta.

Tallinna Spordi-ja Noorsooamet

Tunneme HK Hall’iga seotud juhte enam kui 10 aastat ja oleme nendega koostööd teinud väga laiapõhjaliselt. Nad on suutnud erakapitalil põhinevat jäähalli opereerida 19 aastat, on loonud koostöös Tallinna linnaga võimalused Tallinna vanalinna ja Nõmme linnaosasse uisutamiseks juba enam kui 10 aastat. Viimane olulisim koostöö puudutab Tondiraba kurlinguareeni käivitamist 2014. aastast. Tallinna linnal on ainult rõõm selliseid partnereid ja oma valdkonna entusiaste omada.